The modulation of sugarcane growth and nutritional profile under aluminum stress is dependent on beneficial endophytic bacteria and plantlet origin

Elaine Regina Godoy Labanca, S.A.L. Andrade, Eiko Kuramae, A.P.D. da Silveira (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The modulation of sugarcane growth and nutritional profile under aluminum stress is dependent on beneficial endophytic bacteria and plantlet origin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences