The morphology of the larval instars of Chaoborus flavicans (Meigen, 1818) (Diptera, Chaoboridae)

S. Parma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)173-182
  TijdschriftBeaufortia
  Volume18
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit