The Most Common Annotation Symbols in Early Medieval Western Manuscripts (a cheat sheet)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftMittelalter: Hypotheses
StatusGepubliceerd - 19 jul. 2019

Citeer dit