The most heat-resistant conidia observed to date are formed by distinct strains of Paecilomyces variotii

Tom van den Brule, Maarten Punt, Wieke Teertstra, Jos Houbraken, Han Wösten, Jan Dijksterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The most heat-resistant conidia observed to date are formed by distinct strains of Paecilomyces variotii'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences