The multiple facets of the Golgi reassembly stacking proteins

F.P. Vinke, A. Grieve, C. Rabouille

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

348 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The multiple facets of the Golgi reassembly stacking proteins'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds