The mutation of the LEW.1AR1-iddm rat maps to the telomeric end of rat chromosome 1.

H. Weiss, T. Arndt, A. Jorns, S. Lenzen, E. Cuppen, H.J. Hedrich, M. Tiedge, D. Wedekind

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The mutation of the LEW.1AR1-iddm rat maps to the telomeric end of rat chromosome 1.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences