The Mutiny on Board De Zeven Provinciën: Reactions and Repercussions in the Netherlands

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

384 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelActa Historiae Neerlandicae. Studies on the History of The Netherlands X
Pagina's163-174
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit