The Mysterious Dog in Two Old Frisian Eternity Formulas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-12
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume68
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 20 nov. 2019

Citeer dit