The Mysterious User of Research Data: Knitting Together Science and Technology Studies with Information and Computer Science

Kathleen Gregory*, Paul Groth, Andrea Scharnhorst, Sally Wyatt

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Zoekresultaten