The natural economy

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Description: Towards the end of On the Origin of Species, Darwin pictures nature's riotous......
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)463-463
  TijdschriftNature
  Volume413
  Nummer van het tijdschrift6855
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2001

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The natural economy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit