The nature of plant adaptations to salinity stress has trophic consequences

Wimke Fokkema, Wendy de Boer, Henk P. van der Jeugd, Adriaan Dokter, Bart A. Nolet, Luit J. De Kok, J. Theo M. Elzenga, Han Olff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The nature of plant adaptations to salinity stress has trophic consequences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences