The Netherlands Heart Tissue Bank: Strengthening the cardiovascular research infrastructure with an open access Cardiac Tissue Repository

M T H M Henkens, J F van Ast, A S J M Te Riele, A C Houweling, A S Amin, R Nijveldt, M L Antoni, X Li, S M T Wehrens, J H von der Thüsen, K Damman, E N Ter Horst, O C Manintveld, R Y Abma-Schouten, H W M Niessen, H H W Silljé, J W Jukema, P A Doevendans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Netherlands Heart Tissue Bank: Strengthening the cardiovascular research infrastructure with an open access Cardiac Tissue Repository'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences