The Netherlands Kinship Panel Study, NKPS

P.A. Dykstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftData News : Steinmetz Archive Newsletter
Nummer van het tijdschrift21
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit