The network of psychosocial health in middle-aged and older adults during the first COVID-19 lockdown

Maud de Feijter, Desana Kocevska, Tessa F Blanken, Isabelle F van der Velpen, M Arfan Ikram, Annemarie I Luik

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The network of psychosocial health in middle-aged and older adults during the first COVID-19 lockdown'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences