The neuronal nitric oxide synthase PDZ motif binds to -G(D,E)XV* carboxyterminal sequences

J. Schepens, E. Cuppen, B. Wieringa, W. Hendriks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

46 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The neuronal nitric oxide synthase PDZ motif binds to -G(D,E)XV* carboxyterminal sequences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds