The neurotoxin BMAA in aquatic systems : analysis, occurrence and effects

E.J. Faassen

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Wageningen University
Begeleider(s)/adviseur
  • Scheffer, Marten, Promotor, Externe Persoon
  • Lürling, Miquel, Co-promotor
Datum van toekenning08 jul. 2016
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit