The Next Generation of Historical Studies on Social Mobility; Some Remarks

M.H.D. van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)547-560
Aantal pagina's14
TijdschriftContinuity and Change
Volume24
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit