The Next Step: Disentangling the Role of Plant-Soil Feedbacks in Plant Performance and Species Coexistence Under Natural Conditions

J. Heinze (Gastredacteur), T.M. Bezemer (Gastredacteur), Jasmin Joshi (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Ecology and Evolution
VolumeResearch Topic
StatusE-pub ahead of print - 2020

Citeer dit