The next step for imaging the subthalamic nucleus

Birte U Forstmann, Max C Keuken, Anneke Alkemade

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e69
TijdschriftBrain: a journal of neurology
Volume139
Nummer van het tijdschriftPt 12
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2016

Citeer dit