The Nigerian Scam 2.0: How an improved online scam trick made an unsuspecting Dutch man over 20,000 euros poorer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)47-60
Aantal pagina's14
TijdschriftEstudis de Literatura Oral Popular (Studies in Oral Folk Literature)
Volume11
StatusGepubliceerd - 22 dec. 2022

Citeer dit