The non-ribosomal assembly and frequent occurrence of the protease inhibitors spumigins in the bloom-forming cyanobacterium Nodularia spumigena

D.P. Fewer, J. Jokela, L. Rouhiainen, M. Wahsten, K. Koskenniemi, L.J. Stal, K. Sivonen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The non-ribosomal assembly and frequent occurrence of the protease inhibitors spumigins in the bloom-forming cyanobacterium Nodularia spumigena'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences