The novel lipopeptide Poaeamide of the endophyte Pseudomonas poae RE*1-1-14 is involved in pathogen suppression and root colonization

Christin Zachow, Ghazaleh Jahanshah, Irene de Bruijn, Chunxu Song, Federica Ianni, Zoltán Pataj, Heike Gerhardt, Isabelle Pianet, Michael Lämmerhofer, Gabriele Berg, Harald Gross, Jos M. Raaijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

72 Citaten (Scopus)
141 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The novel lipopeptide Poaeamide of the endophyte Pseudomonas poae RE*1-1-14 is involved in pathogen suppression and root colonization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology