The obligate alkalophilic soda-lake fungus Sodiomyces alkalinus has shifted to a protein diet

Alexey A. Grum-Grzhimaylo, Daniel L. Falkoski, Joost van den Heuvel, Claudio A. Valero-Jimenez, Byoungnam Min, In-Geol Choi, Anna Lipzen, Chris G. Daum, Duur K. Aanen, Adrian Tsang, Bernard Henrissat, Elena N. Bilanenko, Ronald P. de Vries, Jan A. L. van Kan, Igor V. Grigoriev, Alfons J. M. Debets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4808-4819
TijdschriftMolecular Ecology
Volume27
Nummer van het tijdschrift23
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2018

Citeer dit