The Obscured Story of Aspasia and Other Enslaved People in Dutch Archives

Vertaalde titel van de bijdrage: Een meerstemmig perspectief tussen de regels door: Verborgen verhalen over slaafgemaakte mensen in Nederlandse archieven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Vertaalde titel van de bijdrageEen meerstemmig perspectief tussen de regels door: Verborgen verhalen over slaafgemaakte mensen in Nederlandse archieven
Originele taal-2Engels
TijdschriftDe Lage Landen: context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland
StatusGepubliceerd - 24 aug. 2022

Citeer dit