The occurrence of chemolitho-autotrophic nitrifiers in water-saturated grassland soils

G.J. Both, S. Gerards, R. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)15-26
  TijdschriftMicrobial Ecology
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit