The Okanisi: A Surinamese Maroon Community, c.1712-2010

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

96 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)463-490
Aantal pagina's28
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume60
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2015

Citeer dit