The Old English gerund in –enne or –anne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)14-22
TijdschriftNowele : North-Western European Language Evolution
Volume77
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 07 mei 2024

Citeer dit