The Old West Frisian Composition Tariff Bireknade Bota (Part 2)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

193 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)27-64
Aantal pagina's38
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume50
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit