The Oosterschelde estuary, a case-study of a changing ecosystem: an introduction

P.H. Nienhuis, A.C. Smaal

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  74 Citaten (Scopus)
  10 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-14
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume282/283
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit