The open shade, an interesting microclimate

P. Stoutjesdijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)125-130
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit