The "open water" chironomid fauna of Tjeukemeer (Abstract)

D.M. Beattie

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)409-410
  TijdschriftNetherlands Journal of Zoology
  Volume20
  StatusGepubliceerd - 1970

  Citeer dit