The Organoid Cell Atlas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

81 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)13-17
Aantal pagina's5
TijdschriftNature Biotechnology
Volume39
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2021

Citeer dit