The origin of amniotic oxytocin and vasopressin and their relationship to intra-uterine growth

H.P. Oosterbaan, D.F. Swaab, G.J. Boer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

51 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelThe Physiological Development of Fetus and Newborn
Plaats van productieLondon
UitgeverijAcademic Press
Pagina's89-92
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit