The origins of Indonesian populism: public debate in Java, March-June 1945

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftIndonesia
Volume110
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit