The origins of the (cooperative) species: Raiffeisen banking in the Netherlands, 1898–1909

Christopher L. Colvin, Stuart Henderson, John D. Turner, NIAS_library (Bijdrager)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TijdschriftEuropean Review of Economic History
  DOI's
  StatusE-pub ahead of print - 14 jan. 2020

  Citeer dit