The osmotic concentration of the blood plasma of plaice (Pleuronectes platessa) from three habitats of different salinity

A.G. Vlasblom, K.F. Vaas, W. Rozing

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)168-183
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit