The other grids: generating variety

A. Scharnhorst, P. Wouters

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    TijdschriftiSGTW International Science Grid This Week
    StatusGepubliceerd - 2008

    Citeer dit