The oxytocinergic innervation of the brain of the garden dormouse (Eliomys quercinus L.)

M.L.H.J. Hermes, R.M. Buijs, M. Masson-Pévet, P. Pévet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

281 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)252-262
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume273
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit