The pains and reliefs of the transitions into and out of spousal caregiving. A cross-national comparison of the health consequences of caregiving by gender

Damiano Uccheddu, A.H. Gauthier, N. Steverink, T. Emery

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The pains and reliefs of the transitions into and out of spousal caregiving. A cross-national comparison of the health consequences of caregiving by gender'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences

Medicine & Life Sciences