The Painting Industries of Antwerp and Amsterdam, 1500−1700: A Data Perspective

Harm Nijboer, Judith Brouwer, Marten Jan Bok

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Painting Industries of Antwerp and Amsterdam, 1500−1700: A Data Perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities