The pandemic in India and its impact on footloose labour

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's19
TijdschriftThe Indian Journal of Labour Economics
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit