The Paneth cell, caloric restriction, and intestinal integrity

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1560-1561
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume367
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit