The papers of Asser Baars

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7-9
Aantal pagina's3
TijdschriftOn the Waterfront: Newsletter of the Friends of the IISH
Volume2023
Nummer van het tijdschrift43
StatusGepubliceerd - jan. 2023

Citeer dit