The parasitic chytrid, Zygorhizidium, facilitates the growth of the cladoceran zooplankter, Daphnia, in cultures of the inedible alga, Asterionella

M. Kagami, A. De Bruin, B.W. Ibelings, E. Von Elert, E. Van Donk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1561-1566
  TijdschriftProceedings of the Royal Society B-Biological Sciences
  Volume274
  Nummer van het tijdschrift1617
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit