The parasitoid complex associated with the herbivore Hadena bicruris (Lepidoptera: Noctuidae) on Silene latifolia (Caryophyllaceae) in the Netherlands

J.A. Elzinga, K. Zwakhals, J.A. Harvey, A. Biere

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The parasitoid complex associated with the herbivore Hadena bicruris (Lepidoptera: Noctuidae) on Silene latifolia (Caryophyllaceae) in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences