The pathway intermediate 2-keto-3-deoxy-L-galactonate mediates the induction of genes involved in D-galacturonic acid utilization in Aspergillus niger

Ebru Alazi, Claire Khosravi, Tim G. Homan, Saskia du Pre, Mark Arentshorst, Marcos Di Falco, Thi T. M. Pham, Mao Peng, Maria Victoria Aguilar-Pontes, Jaap Visser, Adrian Tsang, Ronald P. de Vries, Arthur F J Ram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1408-1418
TijdschriftFEBS Letters
Volume591
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2017

Citeer dit