The Patricia Herbert Collection on Burma

Bouwe Hijma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-6
Aantal pagina's2
TijdschriftOn the Waterfront: Newsletter of the Friends of the IISH
Nummer van het tijdschrift37
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit