The pearl frontier; Indonesian labor and indigenous encounters in Australia’s Northern trading network

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)578-579
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume172
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit