The pentose catabolic pathway of the rice-blast fungus Magnaporthe oryzae involves a novel pentose reductase restricted to few fungal species

S. Klaubauf, C. Ribot, D. Melayah, A. Lagorce, M.-H. Lebrun, R.P. de Vries

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1346-1352
  TijdschriftFEBS Letters
  Volume587
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit