The Perception of the English Alveolar-velar Nasal Coda Contrast by Monolingual versus Bilingual Chinese Speakers

Minghui Wu, Marjoleine Sloos, Jeroen van de Weijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit